POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. INTRODUCERE

T2 S.R.L. a creat această politică pentru a evidenția colectarea, utilizarea și partajarea informațiilor pe care ni le furnizați când accesați sau utilizați serviciile furnizate de către https://t-2.srl (denumite colectiv „site-ul”). Această politică de confidențialitate acoperă numai informațiile pe care le colectăm prin intermediul site-ului, și nu orice altă colectare sau prelucrare a informațiilor în afara site-ului.

Politica de confidențialitate descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care noi vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare GDPR).

În sensul definiției art. 4.1 din Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), „date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.”

VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ POLITICĂ PENTRU A ÎNȚELEGE CUM VĂ SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

 1. RESPONSABILUL CU PRELUCRAREA DATELOR

T2  S.R.L., cod unic de înregistrare 18898207, număr înregistrare la Registrul Comerțului J34/453/2006, reprezentată legal de Anatol OPREA, în calitate de Administrator, capital social subscris și vărsat 200 RON, cu sediul social în Municipiul Roșiori de Vede, Str. Ceauș Firică, nr. 35, județul Teleorman este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv GDPR.

T2  S.R.L. apreciază încrederea pe care o au utilizatorii noștri în noi când ne dau acces la informațiile de identificare personală („Informații personale”). Această Politică de confidențialitate („Politica”) descrie modul în care lucrăm, pentru a menține această încredere.

Puteți contacta Responsabilului privind Protecția Datelor (DPO) utilizând adresa de email: office@t-2.srl.

Rețineți că ne rezervăm dreptul de a revizui și actualiza din când în când această Politică de confidențialitate. În consecință, de fiecare dată când accesați sau utilizați site-ul, trebuie să verificați informațiile cu privire la Ultima actualizare, ce se regăsește în partea de sus a acestei politici, și să examinați toate modificările de la ultima accesare sau utilizare a site-ului. Dacă accesați sau utilizați site-ul după publicarea unei politici de confidențialitate actualizate, vă rugăm să citiți înainte actualizările.

 1. TEMEIUL JURIDIC, SCOPUL ȘI TERMENUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor pe site-ul https://t-2.srl se face în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) lit. a) din GDPR, respectiv în baza consimțământului persoanei vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, atunci prelucrarea datelor se face în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) lit. b) din GDPR.

Dacă prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, atunci prelucrarea datelor se face în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1 lit. c) din GDPR.

Dacă prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorului, atunci prelucrarea se face în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. e) din GDPR.

Dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de https://t-2.srl, atunci prelucrarea datelor se va face în conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) din GDPR.

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Temeiul juridic de prelucrare este dat de art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din GDPR. Cu titlu de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

 • Prin accesarea formularului de contact din site-ul https://t-2.srl
 • Prin accesarea paginii de Facebook, Linkedin. Dacă optați pentru una dintre aceste variante, veți fi direcționați către o pagină administrată de Facebook Inc, Linkedin, unde aceștia vă vor informa cu privire la transferul datelor dvs. către T2 S.R.L.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru prestarea serviciilor T2 S.R.L. în beneficiul dvs.
 • Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre
 • Pentru marketing
 • Pentru apărarea intereselor legitime

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite categorii de date cu caracter personal ale dvs. următoarelor c categorii de destinatari:

 • Societăților din cadrul aceluiași grup de societăți T2 S.R.L.
 • Furnizorilor de servicii de plată/bancare
 • Furnizorilor de servicii de marketing
 • Furnizorilor de servicii de cercetare de piață
 • Furnizorilor de servicii IT
 • Altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia. În perioada prelucrării persoanele vizate pot solicita oricând încetarea prelucrării datelor.

Prin prezenta sunteți de acord să partajăm informațiile dvs. personale și alte informații în scopurile de mai sus.

 1. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CÂND NE PUNEȚI LA DISPOZIȚIE DATELE PERSONALE?

În mod special, indiferent de scopul sau baza legală în temeiul căreia vă prelucrăm datele, aveți dreptul:

 • să ne cereți accesul la datele dvs. personale care sunt în posesia noastră̆. Vă reamintim că, dacă sunteți utilizator înregistrat al site-ului, puteți verifica aceste informații și în secțiunea corespunzătoare datelor dvs. personale.
 • să ne cereți să rectificăm datele pe care le avem deja. Rețineți că dacă sunteți utilizator înregistrat al site-ului, puteți accesa secțiunea corespunzătoare datelor personale din contul dvs. pentru a modifica sau actualiza datele personale. Oricum, rețineți că prin furnizarea activă a datelor dvs. personale prin orice mijloace, garantați că acestea sunt adevărate și exacte și vă angajați să ne comunicați orice modificare sau schimbare a acestora. Orice pierdere sau daună provocată site-ului sau operatorului site-ului sau oricărei părți terțe prin comunicarea unor informații eronate, inexacte sau incomplete în formularele de înregistrare, va constitui responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Vă rugăm rețineți ca regulă generală că trebuie să puneți la dispoziție doar datele dvs. personale, nu și pe cele ale altor persoane, cu excepția cazurilor permise în această Politică de confidențialitate.
 • să ne cereți să vă ștergem datele în măsura în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care este nevoie să le prelucrăm astfel cum v-am informat mai sus sau în cazul în care nu mai avem legitimitatea de a face acest lucru.
 • să ne cereți să limităm prelucrarea datelor dvs., ceea ce înseamnă că în anumite cazuri, ne puteți solicita să suspendăm temporar prelucrarea datelor sau să le stocăm o perioadă mai îndelungată decât cea necesară pentru când este posibil să aveți nevoie de ele.

Dacă ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în orice scop, aveți, de asemenea, dreptul să îl retrageți în orice moment. Unele dintre modalitățile prin care vă puteți retrage consimțământul sunt explicate în secțiunea 3, în care explicăm în ce scop vă prelucrăm datele. Când legalitatea prelucrării datelor se întemeiază pe consimțământul dvs. veți avea de asemenea dreptul să solicitați portabilitatea datelor personale.

Aceasta înseamnă că veți avea dreptul să primiți datele personale pe care ni le-ați pus la dispoziție într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pe care să îl puteți transmite altui operator în mod direct, cu condiția să fie posibil din punct de vedere tehnic. Pe de altă parte, când prelucrarea datelor se întemeiază pe interesul nostru legitim, veți avea, de asemenea, dreptul de a vă opune prelucrării datelor.

Pentru procesarea cererii vă rugăm să ne trimiteți un email la office.@t-2.srl cu informațiile necesare pentru a vă procesa cererea. Vom răspunde solicitării dvs. într-un interval de timp rezonabil. Este posibil să fie necesar să vă verificăm identitatea înainte de a acorda accesul la informațiile personale aflate în custodia sau controlul nostru.

 1. DIVERSE

5.1 Alte site-uri web 

Site-ul nostru poate conține linkuri către site-uri sau aplicații mobile deținute și/sau exploatate de terțe părți. Noi nu deținem și nu controlam aceste site-uri terțe sau aplicații mobile și, prin urmare, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru practicile de informare ale acestor site-uri sau aplicații. Pentru aceste site-uri, vă sugerăm să citiți cu atenție politicile de confidențialitate, de securitate și de colectare și distribuire a datelor, înainte de a oferi orice informații.

5.2 Securitate 

Securitatea informațiilor dvs. personale este importantă pentru noi. Facem pași rezonabili din punct de vedere comercial pentru a vă proteja informațiile personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, accesului, dezvăluirii, modificării și distrugerii neautorizate. Deși luăm toate măsurile pe care le considerăm adecvate, pentru a vă proteja datele, din păcate, nicio companie nu poate elimina complet riscurile de securitate, astfel încât nu putem oferi garanții cu privire la nicio parte a serviciilor noastre.

5.3 Minori 

Vizitatorii sub vârsta de 18 ani nu au voie să utilizeze și / sau să transmită informațiile personale pe site. Nu solicităm sau colectăm cu bună știință informații de la vizitatori sub 18 ani. Încurajăm părinții și tutorii să petreacă timp online cu copiii lor și să participe și să monitorizeze activitățile interactive ale copiilor lor.

5.4 Contactați-ne

Tab-ul „Contact” din cadrul site-ului, conține un link de poștă electronică care vă permite să ne trimiteți comentarii sau întrebările dvs. Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate sau la practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa office@t-2.srl.

Toate drepturile sunt rezervate © Copyright T2 S.R.L.