Produs software inovativ pentru analiza sentimentelor din textele în limba Română

// Descriere produs

În domeniul lingvisticii computaționale, limba română este o limbă mai puțin studiată și utilizată. Scopul soluției Sentitext a fost acela de îmbogăți resursele pentru limba română, prin crearea de resurse lexico-semantice robuste sub forma unor lexicoane afective sau a unor corpusuri adnotate, ce sunt utilizate în vederea extragerii sentimentelor din textele ce aparțin sferei financiare, fiind destinate utilizării de către persoanele ce activează în instituțiile bancare, administratorilor de pensii private, companiilor de leasing, companiilor de asigurări și fintech-urilor. Cu toate acestea, modul în care este gândită abordarea acestei soluții generează un mare avantaj întrucât permite inserția în cadrul acesteia a unor noi module de limbaj din alte sfere de specialitate, cum ar fi domeniul telecomunicațiilor, precum și alte domenii în care în prezent analiza amănunțită a datelor text disponibile se face cu dificultate din cauza lipsei unei astfel de aplicații.
//sentitext

Funcționalități cheie

Interfața grafică interactivă și ușor de utilizat - soluția beneficiază de o interfață grafică interactive, care este ușor de utilizat, prin acțiuni de tip point-and-click și drag-and-drop. Această interfața permite utilizatorului să folosească soluția fără a fi nevoie de cunoștințe specifice

Parsarea automată a textelor - soluția parsează automat textele, pe ă automat textele, pe baza fișierelor de concept din corpus, fără a fi nevoie de intervenție din partea utilizatorului

Analiză de sentiment bazată pe corpus de limba română - corpusul este compus dintr-o colecție de fișiere de concept, ce conțin cuvintele necesare pentru analiza de sentiment. Aceste fișiere sunt pe categorii (de exemplu cuvinte și fraze pozitive, negative, neutre)

Rapoarte grafice explicative - soluția oferă un număr de rapoarte grafice cuprinzătoare și vizual captivante, ce ajută la înțelegerea în profunzime a rezultatelor procesului de analiză de sentiment

//sentitext

Caracteristici produs

//sentitext

Beneficiile utilizării soluției

Creșterea veniturilor din vânzări

Alinierea tehnologică la standardele adoptate pe plan internațional

Adaptarea permanentă la noile tehnologii

Îmbunătățirea managementului crizelor

Reducerea riscurilor din organizațiile financiar nebancare prin creșterea capacității de a analiza fiecare interacțiune cu clienții

Creșterea agilității și rapidității de a răspunde la nevoile pieței/clienților

Facilitatea procesului de îmbunătățire a serviciilor/produselor oferite în acord cu dorințele clienților

Descoperirea de noi strategii de marketing

Îmbunătățirea serviciilor adresate clienților/creșterea satisfacției clienților

Accelerarea acțiunilor de răspuns la diverse situații nefavorabile organizației