Te ajută să îți desfășori activitatea de control într-un mod unitar, eficient și eficace!

// Descriere produs

Produsul DocIgniter Control & Audit este destinat organizațiilor care desfășoară activitate de control sau audit în domenii reglementate cu scopul de a evidenția neconcordanțele față de referință și de a spori conformitatea activității cu referințele. Produsul se axează pe soluționarea unor provocări ale activității de control și anume:
• Efectuarea activității de control sau audit într-un mod cât mai unitar în condițiile fluctuațiilor de personal și a experienței diferite a personalului care efectuează activitatea.
• Încadrarea corectă a neconformităților față de reglementări.
• Asistență în redactarea documentului pentru a evita probleme de legalitate.
• Analiză a constatărilor din controale pentru a putea organiza acțiuni preventive sau a direcționa activitatea de control.

// Docigniter Audit & Control

Funcționalități cheie

Generarea documentelor

Produsul permite generarea documentelor de control sau audit pe baza informațiilor introduse de către personalul de control respectând formularul reglementat. Informația poate fi și preluată din nomenclatoare predefinite sau prin integrare din alte sisteme informatice ale organizației. O parte din elementele care sunt interdependente se inserează automat, astfel evitând posibilele erori de introducere și sporind eficiența activității de redactare a documentului. Aplicația este proiectată pentru a fi accesibilă și funcțională de la distanță, oferind astfel posibilitatea utilizatorilor de a redacta și genera documente nu doar în locul în care se desfășoară activitatea, ci și în alte locații convenabile.

Corelarea constatărilor cu domeniul reglementat

La configurarea listelor de verificare pentru fiecare aspect controlat, se poate trece ce aspect din reglementări este încălcat (articol de lege, normative etc.) în condițiile în care se constată ca nu sunt îndeplinite cerințele. La fel, se poate configura și cum este corect de formulat constatarea ca să nu existe probleme de interpretare dacă se ajunge la litigii cu cel verificat. În plus, personalul poate fi atenționat dacă anumite încălcări sunt din categoria pentru care trebuie să vină cu acțiuni complementare (de ex. care sunt amendabile conform legislației). Pentru constatările de anumită gravitate se generează automat neconformități; pentru celelalte rămâne la latitudinea celui care verifică.

Liste de verificare dinamice

Produsul permite configurarea unor liste de verificare care se inserează în documentul de control sau audit și care conțin pașii ce trebuie urmați de către personalul care efectuează activitatea. Listele de verificare și pașii pot fi obligatorii sau opționali în funcție de necesități. Pașii de verificare care nu se aplică nu vor fi trecuți în document. La fiecare pas cel care efectuează activitatea de control va trece îndeplinirea sau nu a cerințelor și textul observațiilor sau a constatărilor. Aceste informații vor fi prezente in documentul integrat. Menținerea la zi a liselor de configurare se poate face de către personalul beneficiarului. Aceste liste sunt fișiere Excel pe care produsul le importă si modifică configurările necesare.

Analiza pe datele culese din activitatea de control

Toată informația culeasă în timpul controalelor se agregă într-un instrument de analiză de date care permite evidențierea unor situații mai des întâlnite ca fiind cu probleme sau cu o probabilitate mai mare de a se întâmpla. Aceasta, pe de o parte, poate ajuta la canalizarea direcțiilor de control, iar pe de altă parte, se pot genera acțiuni preventive pentru a preveni apariția posibilelor neconformități, astfel crescând eficacitatea și eficiența activității. Modulul de raportare permite și evidențierea activităților desfășurate de către personalul de control, astfel nu va mai fi nevoie de rapoarte de activitate elaborate separat.

// Docigniter Audit & Control

Caracteristici produs

// Docigniter Audit & Control

Privire de ansamblu