Versatilă, intuitivă, de încredere: Platforma eLearning pentru transfer de cunoștințe, eTesting și administrare, ajustată nevoilor tale!

// Descriere produs

Safework.Education este o platformă de învățare bazată pe soluții open source, pentru predare, învățare, evaluare și comunicare.
Un sistem modular complex, oferă autorilor de cursuri o gamă largă de opțiuni didactice. Fiecare instalare a platformei poate fi extinsă individual și astfel adaptată nevoilor organizaționale și integrată în structurile IT existente. Arhitectura, concepută pentru consum minim de resurse, scalabilitate și securitate, garantează o operare fiabilă.

// Safework.Education

Funcționalități cheie

Gamification

Safework.Education are integrată o componentă de gamificație (gamification). Aceasta integrează elemente specifice jocurilor (colectarea de banuți – coins) în mediul educațional pentru a stimula participarea, angajamentul și învățarea activă a studenților. Această abordare își propune să transforme procesul de învățare într-o experiență mai captivantă și motivantă. Studenții pot câștiga puncte sau coins pentru a-și întării progresul sau pentru realizări specifice.

Calea de învățare și curriculum

Safework.Education este o platformă complexă care oferă o gamă variată de instrumente pentru administrarea și optimizarea procesului de învățare, permite controlul diferitelor scenarii de învățare prin intermediul celor două elemente - calea de învățare (Learning path) și curriculumul. În timp ce calea de învățare permite micro-controlul în cadrul unui curs, modulul de curriculum oferă structura secvențelor de curs până la finalizarea cursurilor cu structuri multi-semestrale.

Evaluare și Managementul calității

Evaluările și sondajele sunt incluse standard în fiecare sistem de gestionare a învățării. Acestea pot fi utilizate la sfârșitul unui curs, pentru a verifica satisfacția participanților sau la începutul unui curs, pentru ca lectorul să afle informații despre așteptările participanților, de exemplu. Safework.Education merge un pas mare mai departe. Cu integrarea managementului complet al calității, evaluările pot fi efectuate și pe parcursul mai multor cursuri sau semestre.

eTesting

eTesting în Safework.Education nu mai este doar o mică funcționalitate de test în cadrul cursului. Acum, funcționalitatea de eTesting a fost extinsă într-o așa măsură încât Safework.Education poate fi utilizată ca o soluție independentă de testare. Sunt instituții care au configurată o instanță separată Safework.Education doar pentru eTesting. Aceste instalări sunt optimizate în ceea ce privește funcționalitatea, astfel încât să fie activate doar funcțiile relevante pentru testare.

// Safework.Education

Caracteristici produs

// Safework.Education

Privire de ansamblu